1. Įsijunkite "Super-G" aplikaciją; 
  2. Apatinėje "Meniu" juostoje pasirinkite funkciją "Daugiau":  3. Funkcijų sąraše pasirinkite funkciją "Netrukdymo režimas":  4. Viršutinėje lango dalyje spauskite "+":  5. Įveskite režimo pavadinimą ir laiką kada režimas bus aktyvus.
  6. Spauskite varnelę lango viršuje, norėdami išsaugoti: