Dar kelios laikrodyje - telefone esančios papildomos funkcijos yra chronometras ir atgalinis laikmatis. Trumpai apie tai kaip naudotis šiomis funkcijomis:

CHRONOMETRAS

1. Laikrodžio meniu pasirinkite funkciją „Chronometras“;

2. Spauskite „Pradėti” kai norite pradėti laiko skaičiavimą; 

3. „Baigti” kai norite sustabdyti skaičiavimą;

4. Mygtukas „Atstatyti” leis išvalyti rezultatą ir skaičiuoti iš naujo:ATGALINIS LAIKMATIS 
1. Pasirinkite funkciją „Atgalinis laikmatis”, spauskite mygtuką „Nustatyti”;

2. Jei norite nustatyti minutes, paspauskite mygtuką „Minutės”, jei sekundes „Sekundės” ir nustatykite norimą laiką spausdami „+” arba „-“ mygtukus;

3. Nustatę reikiamą laikotarpį braukite pirštu per ekraną iš dešinės ekrano pusės į kairę;

4. Spauskite „PRADĖTI” kai tik norėsite pradėti laiko atskaitą. Pasibaigus atskaitai laikrodis pradės pypsėti: