1. Įsijunkite "Super-G" aplikaciją; 

2. Apatinėje "Meniu" juostoje pasirinkite funkciją "Daugiau";

3. Funkcijų sąraše pasirinkite funkciją "Netrukdymo režimas";

4. Pasirinkite netrukdymo režimą, kurį norite ištrinti:

5. Sapuskite mygtuką "Ištrinti", patvirtinkite iššokusią lentelę ir netrukdymo režimas bus ištrintas: