1. Įsijunkite "Super-G" aplikaciją; 

2. Apatinėje "Meniu" juostoje pasirinkite funkciją "Daugiau";

3. Funkcijų sąraše pasirinkite funkciją "Netrukdymo režimas":

4. Viršutinėje lango dalyje spauskite "+":

5. Įveskite netrukdymo režimo pavadinimą, laiką, kada režimas bus aktyvus ir išsaugokite: