Gudrutis Super-G Active PRO modelis turi 10 telefono numerių knygelę iš kurių 3 adresatai gali būti SOS numeriai. KAIP IŠTRINTI ADRESATĄ IŠ GUDRUČIO ADRESŲ KNYGOS:

1. Įsijunkite "Super-G" aplikaciją; 

2. Apatinėje "Meniu" juostoje pasirinkite funkciją "Daugiau";

3. Funkcijų sąraše pasirinkite funkciją "Adresatai";

4. Pasirinkite adresatą, kurį norite ištrinti:

5. Spauskite apačioje esantį mygtuką "Ištrinti adresatą" ir patvirtikite šį pasirinkimą;