Gudrutis Super-G Active PRO modelis turi 10 telefono numerių knygelę iš kurių 3 adresatai gali būti SOS numeriai. KAIP REDAGUOTI ADRESATĄ GUDRUČIO ADRESŲ KNYGOJE:

1. Įsijunkite "Super-G" aplikaciją; 

2. Apatinėje "Meniu" juostoje pasirinkite funkciją "Daugiau";

3. Funkcijų sąraše pasirinkite funkciją "Adresatai";

4. Pasirinkite norimą redaguoti adresatą;

5. Spauskite mygtuką "Tvarkyti";

6. Redaguokite norimą informaciją:

7. Spauskite mygtuką "Išsaugoti":