Gudrutis Super-G Active PRO modelis turi 50 telefono numerių knygelę iš kurių 3 adresatai gali būti SOS numeriai.JEI NORITE ĮTRAUKTI JAU ESAMĄ ADRESATĄ Į "SOS" SĄRAŠĄ:

1. Pasirinkite norimą redaguoti adresatą;

2. Spauskite mygtuką "Tvarkyti", esantį lango viršuje;

3. Aktyvuokite "SOS" jungiklį (paspausdami), esantį kiek žemiau adresato informacijos: