1. Įsijunkite "Super-G" aplikaciją; 

2. Apatinėje "Meniu" juostoje pasirinkite funkciją "Daugiau";

3. Funkcijų sąraše pasirinkite funkciją "Žadintuvas";

4. Pasirinkite žadintuvą, kurį norite išjungti ir paspauskite šalia jo esantį išjungimo mygtuką: