Gudrutis Super-G Active PRO laikrodyje galima įjungti TRIS aktyvius žadintuvus.


1. Įsijunkite "Super-G" aplikaciją; 

2. Apatinėje "Meniu" juostoje pasirinkite funkciją "Daugiau";

3. Funkcijų sąraše pasirinkite funkciją "Žadintuvas";

4. Viršutinėje lango dalyje spauskite "+":

5. Įveskite žadintuvo pavadinimą, laiką bei kartojimo dažnumą;

6. Viršutinėje lango dalyje spauskite varnelę, norėdami išsaugoti: