Gudrutis Super-G Active PRO modelis turi 50 telefono numerių knygelę iš kurių 3 adresatai gali būti SOS numeriai. KAIP PRIDĖTI DAUGIAU ADRESATŲ Į GUDRUČIO ADRESŲ KNYGĄ:

1. Įsijunkite "Super-G" aplikaciją; 

2. Apatinėje "Meniu" juostoje pasirinkite funkciją "Daugiau";

3. Funkcijų sąraše pasirinkite funkciją "Adresatai";

4. Spauskite "+esantį lango viršuje:

5. Įveskite naujo adresato informaciją (vardą, mobilaus telefono numerį);

6. Jeigu norite adresatą įtraukti į "SOS" sąrašą - aktyvuokite jungiklį (paspausdami), esantį kiek žemiau suvestos adresato informacijos: