1. Įsijunkite "Super-G" aplikaciją; 
  2. Apatinėje "Meniu" juostoje pasirinkite funkciją "Daugiau":
  3. Funkcijų sąraše pasirinkite funkciją "Adresatai":
    1. Jeigu norite įtraukti naują adresatą į "SOS" sąrašą:
      1. Spauskite "+", esantį lango viršuje:
      2. Įveskite adresato informaciją (vardą, mobilaus telefono numerį) ir aktyvuokite "SOS" jungiklį (paspausdami), esantį kiek žemiau suvestos adresato informacijos:
    2. Jeigu norite įtraukti jau esamą adrestą į "SOS" sąrašą:
      1. Pasirinkite norimą redaguoti adresatą:
      2. Spauskite mygtuką "Tvarkyti", esantį lango viršuje:
      3.  Aktyvuokite "SOS" jungiklį (paspausdami), esantį kiek žemiau adresato informacijos: