Super-G ACTIVE modelis


Laikrodyje teksto ir balso pranešimai išsitrina automatiškai, todėl patiems jų ištrinti galimybės nėra. Laikrodis savo atmintyje saugo dešimt balso pranešimų, kurie trinasi eilės tvarka ir vieną teksto pranešimą, kuris kiekvienos dienos 0:00 val. išsitrina automatiškai.


* Teksto ir balso pranešimų aplikacijoje ištrinti negalima, jos išsitrina automatiškai.