1. Įsijunkite "Super-G" aplikaciją;
  2. Apatinėje "Meniu" juostoje pasirinkite funkciją "Daugiau":
  3. Funkcijų sąraše pasirinkite funkciją "Sveikata":
  4. Atsidariusiame lange yra matomi Gudručio surinkti žingsniamačio duomenys.

  5. Jeigu norite pakeisti ar įvesti vaiko fizinius duomenis, tikslesniam žingsniamačio veikimui:
    1. Spauskite ant viršuje esančios krumpliaračio ikonos:
    2. Spauskite "Tvarkyti":
    3. Įveskite ar atnaujinkite vaiko fizinius duomenis ir spauskite varnelę: