Laikrodyje balso žinutės trinasi automatiškai. Įrenginys saugo 20 balso pranešimų.


Teksto žinutes laikrodyje ištrinti galima. Kaip tai padaryti:


1. Laikrodyje atidaryti teksto žinučių ikonėlę.
2. Eiti iki paskutinės žinutės.
3. Braukiant paskutinę žinutę (iš dešinės į kairę) matysite pranešimą: “Ar norite ištrinti visas žinutes?”, jį patvirtinus, visos teksto žinutės bus ištrintos.


* Teksto ir balso pranešimų aplikacijoje ištrinti negalima, jos išsitrina automatiškai.