Jeigu pokalbio metu vaikas Jūsų negirdi, įsitikinkite, kad:

  • Nėra nutylintas pokalbis (tą galite patikrinti paskambinę ir atsiliepę į skambutį Gudrutyje, tuomet pokalbio ekrane su "+/-" ženklais reguliuokite pokalbio garsą).