• Lietuvių kalba yra Super-G Blast ir Super-G Active laikrodžiuose. Meniu ir funkcijas lietuviškai galite matyti įrenginyje redaguodami kalbos nustatymus. 
  • Gudrutyje R10 viskas atvaizduota intuityviomis ikonomis, kurios yra lengvai suprantamos.