1. Įsijunkite "Super-G" aplikaciją; 
  2. Apatinėje "Meniu" juostoje pasirinkite funkciją "Žinutės":



  3. Lango apačioje spauskite ir laikykite mygtuką kalbėdami. Atleidus mygtuką - pranešimas išsisiųs: