• Jeigu ką tik užsiregistravote ar prisijungėte prie aplikacijos "Super-G" ir dar nebuvote prisidėję įrenginio:
  • ką tik užsiregistravę ar prisijungę turėtumėte matyti šį langą:  • Paspaudus "Skenuoti QR kodą" - nuskenuokite įrenginio QR kodą, esantį:
   1. Ant įrenginio pakuotės dugno (Gudrutis R10 ir Gudrutis Super-G Blast);
   2. Įrenginio vidiniame meniu punkte "IMEI" (tik Gudrutis Super-G Blast).
 • Paspaudus "IMEI numeris" - įveskite įrenginio:
 1. ID kodą. Sudaro 10 skaitmenų (tik Gudrutis R10).
 2. arba IMEI kodą. Sudaro 15 skaitmenų. • Jeigu esate užsiregistravę bei prijungėte vieną įrenginį ir norite prijungti papildomą:
  • Prisijunkite prie "Super-G" aplikacijos;
  • Įeikite į paskyros nustatymus:  • Pasirinkite "Laikrodžių sąrašas":  • Spauskite "+":  • Pridėkite įrenginį skenuodami QR kodą arba ranka įvedę IMEI ar ID kodą: